Print this Pagina

Welkom

Het managen van verandering in, of ontwikkelen van een team, een afdeling of organisatie is vaak geen eenvoudige opgave. Weerstand, vasthouden aan het vertrouwde, maakt vaak dat veranderingen langzamer verlopen dan gewenst. V&O management is gespecialiseerd in het managen van verandering en ontwikkeling in zorg- en welzijnsorganisaties. Door tijdelijk de leiding over te nemen of bij te staan, door advies of het inzetten van specifieke instrumenten. Afscheid nemen van het oude en verwelkomen van het nieuwe zorgt daarbij voor een werkelijk doorleefde ontwikkeling.

V&O management richt zich met name op samenwerking en het creëren van ketens in zorg en welzijn.

Permanent link to this article: http://www.vo-management.nl/

Training Samenwerking in sociale teams

Veel medewerkers van maatschappelijke organisaties gaan participeren in Sociale Teams of doen dit al. Voor zowel organisaties als medewerkers is het van belang dat medewerkers zo goed mogelijk voor een rol in een sociaal team zijn toegerust. Speciaal hiervoor is de tweedaagse training Samenwerking in sociale teams ontwikkeld. Doel van de training is om inzicht …

Read more